Mühendislik Sigortası

İnşaat Tüm Riskler

Büyük bir istek ve coşkuyla başlanan inşaat işleri aynı zamanda pek çok riski de barındıran uzun süreçlerdir. İnşaatlarınızı işe başladığınız günün coşkusu ve isteğiyle tamamlamak istiyorsanız HDI Sigorta, size çok geniş kapsamlı bir güvence sunuyor.

Büyük bir istek ve coşkuyla başlanan inşaat işleri aynı zamanda pek çok riski de barındıran uzun süreçlerdir. İnşaatlarınızı işe başladığınız günün coşkusu ve isteğiyle tamamlamak istiyorsanız HDI Sigorta, size çok geniş kapsamlı bir güvence sunuyor:

Türkiye’de yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta, inşaat denince akla gelen her türlü yapı üretiminde meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerde daima yanınızda oluyor, işinizi güvence altına alıyor.

Hastaneler, iş yerleri, konutlar, fabrikalar, kara yolları, havaalanları, kanalizasyon ve içme suyu boru hattı ile elektrik hatları gibi tüm inşaat işleri artık HDI Sigorta güvencesinde!

Teminat Kapsamı
İnşaat Tüm Riskler Sigortası, poliçe üzerinde yazılı değerleri, teminat süresi içinde, inşaat alanında bulunduğu sırada veya poliçede yer alan istisnaların dışında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek kayıp ve hasarı güvence kapsamına alır.

Montaj Tüm Riskler Sigortası

Montaj Tüm Riskler Sigortası, tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj Tüm Riskler Sigortası, tek poliçede pek çok sigorta teminatını toplayarak daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.

Montaj Tüm Riskler Sigortasını, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma veya monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede “sigortalı” olarak belirlenebilir.

Türkiye’de yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta, montaj süresince meydana gelebilecek bilinmeyen ve ani bir sebeple meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerde daima yanınızda oluyor, işinizi güvence altına alıyor.

Poliçede yazılı olan ve montaj sahasında bulunan değerler teminat süresi boyunca, HDI Sigorta’nın güvence kapsamındadır.

Teminat Kapsamı
Montaj Tüm Riskler Sigortası, poliçe üzerinde yazılı değerleri, teminat süresi içinde, montaj alanında bulunduğu sırada veya poliçede yer alan istisnaların dışında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek kayıp ve hasarı güvence kapsamına alır.

Makine Kırılması Sigortası

Fabrikaların, işletmelerin vazgeçilmez unsurları makinelerdir. Sanayi üretiminin en önemli değerleri olan makinelerin kullanımı, korunması çok önemlidir. Ancak olumsuz gelişmeler sonucu üretimin aksamaması için güvenceler de gerekir.

Fabrikaların, işletmelerin vazgeçilmez unsurları makinelerdir. Sanayi üretiminin en önemli değerleri olan makinelerin kullanımı, korunması çok önemlidir. Ancak olumsuz gelişmeler sonucu üretimin aksamaması için güvenceler de gerekir.

Teminat Kapsamı
Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım masrafları HDI Sigorta tarafından karşılanır.

Günümüz iş yerlerinde elektronik cihazlar olmadan çalışmak, üretim yapmak artık imkansız! HDI Sigorta her biri çok yüksek ödemelerle edinilen bu cihazları, çalışmalarınızın kesintisiz sürmesi için güvence altına alıyor.

Elektronik Cihaz Sigortası

Günümüz iş yerlerinde elektronik cihazlar olmadan çalışmak, üretim yapmak artık imkansız! HDI Sigorta her biri çok yüksek ödemelerle edinilen bu cihazları, çalışmalarınızın kesintisiz sürmesi için güvence altına alıyor.

Teminat Kapsamı
Elektronik Cihaz Sigortasında, güvence kapsamındaki elektronik makine, teçhizat veya sistemlerinin, bilgi işlem sistemlerinin temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım masrafları HDI Sigorta tarafından karşılanır.

Yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta, evlerin, iş yerlerinin doğal gaz iç tesisatı proje yapım/dönüşüm montaj hizmetlerinde meydana gelebilecek risklere de güvence getiriyor, sigortalısının yanında oluyor.

Doğal Gaza HDI Güvencesiyle Geçin

Yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta, evlerin, iş yerlerinin doğal gaz iç tesisatı proje yapım / dönüşüm montaj hizmetlerinde meydana gelebilecek risklere de güvence getiriyor, sigortalısının yanında oluyor.

HDI Sigorta, Türkiye’de ilk kez, pazarın ihtiyacını karşılamak üzere “Doğal Gaz Paket Sigorta Poliçesi” isimli ürününü 1 Eylül 2004 tarihinde piyasaya sundu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yönetmeliklerine uygun olarak ve tamamen muafiyetsiz bir şekilde sunulan ürün, 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren doğal gaz iç tesisatı yapacak sertifikalı firmaların sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini sigortalatması zorunluluğunu da karşılamış oldu.

Sigorta Konusu
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikler doğrultusunda, sertifika sahibi firmanın, sigortalı iç tesisatın yapım sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında ihmali, kusuru, hatası veya gerekli özeni göstermemesi nedeniyle, sigorta süresi içinde montajın yapılacağı kat malikinin uğrayacağı zarar ve ziyan taleplerini genel ve özel şartlar dahilinde, poliçede yazılı meblağlara kadar, Taahhüdün Yerine Getirilmemesi, Makine Kırılması, Montaj Tüm Riskler ve Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet teminatlarını içeren HDI Sigorta Doğal Gaz Paket Poliçeleri geniş bir güvence sunuyor.

Teminat Kapsamı
Montaj Tüm Riskler Sigortası

Sigortaya konu olan iç tesisatın yapımında, dönüşümünde, yani işin sözleşme süresi içinde yürütülürken doğabilecek riskler HDI Sigorta’nın güvencesi altındadır. Sigorta ettiren sertifikalı firmanın ihmali, kusuru, hatası ve dikkatsizliği sonucu tesisatta oluşabilecek hasarlar sözleşme bedeline kadar temin edilir.

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı
Taahhüdün yerine getirilmemesinden veya işin mücbir nedenler dışında sözleşme süresi içinde tamamlanamamış olmasından kaynaklanan zarar, sözleşme bedeline kadar temin edilir.

Makine Kırılması Teminatı
Sigorta konusu olan tesisatın devreye girmesiyle başlar. 12 aylık süre boyunca, tesisatta oluşabilecek hasarları sözleşme bedeline kadar temin eder.

3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Teminatı
Montaja bağlı 3. Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı sigorta süresi içinde abone ile riziko adresinde ikamet eden şahıslara gelebilecek zararları kapsar.

YETKİLİ ACENTELİKLERİMİZ
Ana Sayfa Hakkımızda Sık Sorulan Sorular Poliçe Hatırlat İletişim Sigorta Teklif Al Gizlilik